Accessibility

High contrast switcher

-A A +A

דרך הבשורה

דרך הבשורה

דרך הבשורה עוברת באזור הגליל, חבל ארץ הררי בחלקה הצפוני של ארץ ישראל . הוא גובל בדרום בעמק יזרעאל, ועמק בית שאן, בכנרת, עמק הירדן ועמק החולה ממזרח, הים התיכון ועמק זבולון במערב, ובקעת בית הכרם בצפון, בקעה המבדילה וחוצצת בין הגליל התחתון לגליל העליון. אקלימו של הגליל התחתון הוא אקלים ים תיכוני, רובו של האזור מורכב מאבן גיר ומורדותיו המזרחיים לכיוון בקעת הירדן מורכבים מבזלת. רובה של הצמחייה המכסה את אזור זה הינה צמחייה ים תיכונית המרובה בעצי אלון.

דרך הבשורה נסמכת על מסלולי טיול קיימים ועוברת רובה ככולה בתחומו של הגליל התחתון, כאשר נקודת ההתחלה לדרך הינו הר הקפיצה בסמוך לעיר נצרת והשביל אשר נמשך לאורך כ- 63 ק"מ מסתיים במזח של כפר נחום על גדות ימת כינרת. קיימות מספר דרכי משנה המתפצלות מהציר לכיוון הישוב ציפורי שבגליל התחתון, לכיוון הר תבור, ולכיוון העיר טבריה, אשר שוכנת על שפת אגם הכינרת. קיימת תכנית לפתח שבילי משנה נוספים בעתיד.

דרך הבשורה מוגדרת ע"י משרד התיירות כ- "מערכת נתיבי תנועה (הליכה, רכיבה, נסיעה ושייט) מתקופת ראשית הנצרות בגליל, סמוך לתוואי תנועה משוערים של ישו הנוצרי בגליל התחתון מנצרת - כפר ילדותו, אל צפון הכנרת אזור שליחותו, המהווה חלק מפרויקט למיתוגה במסגרת עידוד התיירות הנכנסת" .

מרחב דרך הבשורה מתפרס על פני שטחיהן של רשויות מקומיות כפריות ועירוניות ובו שטחים חקלאיים רבים ומטעים שונים, לרבות כרמי זיתים וכרמי יין. דרך הבשורה, המורכבת ממספר אתרי מפתח לאורכה, מתאפיינת בסביבה בנויה (כדוגמת נצרת) ובסביבה טבעית (לאורך השביל). האוכלוסייה המקומית מורכבת מאוכלוסיות שונות לאורך השביל וניתן לזהות לאורכו ובסביבתו של השביל עסקים מסורתיים, העוסקים בעיבוד ומכירת תוצרת חקלאית כגון יקבים ובתי בד, בתעשיות מסורתיות - עבודות יד שונות ומתן שירותי לינה אשר זיהו את הדרך כמנוע לצמיחה עתידית של האזור והחלו לשווק את העסקים שלהם למבקרים בדרך הבשורה.

הדרך מאפשרת למבקר בה לחוות את נופי העמק וההר דרך הרגליים, לחזור אחורה בזמן לימים בהם היה הגליל תחת שלטונה של האימפריה הרומית, ולהכיר לעומק את הקרקע הפורייה מתוכה צמחה הדת הנוצרית. דרך הבשורה אינה מסומנת בסימון השבילים המוכר אלא מסומנת בעזרת גלי אבנים, "רוג'ומים", מאבני בזלת. הסימן הויזואלי, שמוטבע באבן העליונה, הוא עוגן צבעוני ומתחתיו חרות שם השביל- The Gospel Trail . עוגן אופקי מסמן את כיוון ההליכה כמו חץ.


מסלולי הדרך: