Accessibility

High contrast switcher

-A A +A

דרך הבשמים

דרך הבשמים

דרך הבשמים נחשבת לאחת מהדרכים החשובות ביותר בעולם העתיק. במרחב של נתיב סחר עתיק זה, קיימות מספר דרכים שאורכן אלפי ק"מ. דרכים אלו חוצות מדינות רבות, ובהן עברו שיירות המדבר, על מאות הגמלים שבהן אשר הובילו סחורות יקרות מפז בעולם העתיק - בשמי המור והלבונה, ותבלינים שונים. הסחורות, שערכן היה רב כזהב, הובלו בתנאי אקלים קשים מאוד, מאזורי גידולם בחצי האי ערב ובמזרח אפריקה (דופאר שבעומאן, חצר מוות שבתימן ובצפון סומלי), דרך סעודיה, ירדן וישראל, אל נמל עזה, ומשם לאירופה. חלק מהבשמים הועברו מחצי האי ערב מזרחה, בדרכם אל הודו ואל סין.

עיקר פריחתה של דרך הבשמים חלה מהמאה השלישית לפנה"ס עד המאה השלישית אחרי הספירה. המסחר לאורך הדרך הביא לשגשוגו של העם הנבטי שהיה עם של סוחרים. על מנת להגן על שיירות הגמלים של הנבטים, שנעו לאורך הדרכים הקשות, מפני התנכלויות ושוד, נבנו תחנות למנוחת לילה, נחפרו בורות מים נסתרים, והוקמו מצודות להגנה. במשך השנים, בעיקר עם התעשרותם והתעצמותם, הפכו הנבטים ליושבי קבע, ובנו ערים. מרחב התנאים והנסיבות בעת העתיקה, הוא שיצר את ריכוזי ההיאחזות וההתיישבות, כפי שניתן להבחין מהשרידים הארכיאולוגיים המצויים בשטח.

בישראל, מרחב דרכי הבשמים מתפרש על כ- 7,300 קמ"ר ורובו ככולו עובר במדבר הנגב - מהערבה במזרח, דרך הר הנגב במרכז ועד הנגב המערבי. המרחב כולל כ- 50 יישובים, רובם ישובים חקלאיים קטנים.

במרחב זה קיימות מס' ערים ומצודות נבטיות עתיקות הממוקמות על דרך הבשמים. חלקה המזרחי של דרך הבשמים בישראל הוכרז בשנת 2007 על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית.

כבר בעת העתיקה תנאי האקלים בהר הנגב אפשרו את העיסוק בחקלאות, תוך  ניצול מקורות המים הקיימים. כיום משובצים במרחב זה שטחים חקלאיים לרוב, המנצלים את תנאי האקלים המדבריים הייחודיים לחקלאות מדברית משגשגת.

לאורך דרכי הבשמים התפתחו עסקים קטנים העוסקים בתיירות החקלאית, שעיקרה שימוש תיירותי בשטחים החקלאיים, בתעשייה חקלאית כגון בתי בד, מגבנות ויקבים ובמלאכות מסורתיות כגון טוויה, אריגה וצמר (Agro-tourism, Agro-food ו- Handicrafts). ביישובים הבדואים הפזורים במרחב הנגב, פועלים כיום מספר מיזמים תיירותיים הנחשבים כאתרי תיירות מורשת בדואי ייחודי של עמותת נשים בישוב הבדואי: רקמת המדבר , אריגת המדבר, בת המדבר, ארמון השייח ועוד.

עסקי "דרך היין" (התיישבות בודדים) לאורך כביש 40, והינם חלק מפרויקט חקלאי התיישבותי היוצר נוכחות אנושית בתוואי. חוות הבודדים מציעות חשיפת מבקרים לחקלאות הקדומה וליין מקומי-מדברי, שהיו קיימים בתרבות הנבטית בשלביה המאוחרים.

המבקר בדרכי הבשמים יוכל לבחור לעצמו מסלול חד-נושאי (חקלאי למשל), או לשלב מסלולים במספר נושאים שונים (ארכיאולוגי-היסטורי-חקלאי-נופי למשל).


מסלולי הדרך: